Çalışma izni ve Turkuaz Kart

çalışma izni

Çalışma izni bizim izimiz!

Yabancı çalışma izni Kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak verilen ve karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar dışında kalan yabancılar, yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ülkemizde çalışma izni almak zorundadırlar. Çalışma izinleri 6735 nolu kanunla belirlenen çerçeveler içerisinde yine adı geçen kanunun uygulanması hakkındaki yönetmelikle belirtilen ölçütler dâhilinde verilmektedir.

10 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)  kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izinleri ülkemizde oturma izni yerine geçmekte ve ayrıca bir oturma izni alınmasına gerek kalmamaktadır.

Yabancılara yasaklı meslekler, çalışma izinlerinin süresi, uzatılması, iptali ve bunun gibi konular da yine kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş uzmanlık gerektiren detaylı bir konudur. Alınan izinlerin iptali, SGK işlemlerinde yapılabilecek hatalar vb durumlar idari para cezalar? ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle çalışma izinleri gerçek anlamda dikkatle takip edilmesi gereken bir süreçtir.
Yabancı çalışma izni alınabilmesi için gerekli en temel ölçütler:

Belgelenebilir 100.000 TL ödenmiş sermaye veya 800.000 TL üzerinde yıllık brüt satış
Çalıştırılacak her yabancı personel için 5 Türk vatandaşı istihdamı
İzin almak isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması
Yabancı Masör ve masöz çalışma izinleri için işletmenin en az 3 veya 5 yıldızlı Turizm işletme belgesine sahip olması
SPA merkezleri için alınacak çalışma izinlerinde işletmenin Otelle olan kira sözleşmesi ve Otelin turizm işletme belgesinin bulunması.
Ayrıca Türk soylular, avrupa birliği vatandaşları ve Türk vatandaşı ile evli ve Türk vatandaşı çocuğu olan yabancılar vb. belirtilen kriterlerin dışında tutulması.
gibi temel ölçütler çalışma izni kriterleri arasında sıralanabilir.

Bunun yanında ayrıca başvurularda istenen belli koşullar bulunmaktadır.

İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının alacağı görevle aynı düzeyde olmak durumundadır.
Yabancı personel ile imzalanacak sözleşmeler 4857 sayılı iş kanununun belirlediği şekilde yapılmalıdır.
Yabancı personellerle yapılacak sözleşmelerin belirli süreli olması önerilmektedir.
Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi almak için uzmanlarımızla iletişime geçmek için tıklayınız.

 

Kaynak :

Çalışma Bakanlığı