Ev Hizmetleri Çalışma İzni

ev hizmetleri çalışma izni

Ev Hizmetleri Çalışma İzni Esasları

 
Ev Hizmetleri çalışma izni alınmak  istenen yabancı personeller ve işverenler için son donemde bu süreç ciddi bir hale gelmiştir. Bunun nedeni art niyetli kullanımlardır. Ev hizmetlerinde çalışıyormuş gibi gösterilen yüzlerce yabancı tespit edilmiştir. Bu izinlerin iptali sonrası bakanlık daha dikkatli davranmakta ve detaylı evraklar istemektedir.
İstenen evraklar titizlikle incelenmekte ve usulsüzlük tespiti halinde yeni belgeler istenmektedir.
 
Ev hizmetlerinde çalışanlar genellikle Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moldovya, Ukrayna ve Özbekistan uyruklu yabancılardır.
 
Çalışma Bakanlığı ev hizmetleri çalışma izni konusunda seçici davranmaktadır. Eskiden yabancı hizmetçilere izin verilirdi. Günümüzde Yaşlı, hasta  ve Çocuk bakımı konularında sunulan rapor ve belgeler gözönüne alınarak ev hizmetleri çalışma izni verilmektedir.
 
Ev hizmetleri çalışma izni konusunda, işverenin mali gücü de önemlidir. Bakanlık gerekli görüldüğü hallerde bu konuda ispatlayıcı belge ibrazı istemektedir.
 
Çalışma izni uzatmalarında, SGK kayıtlarını incelenmekte ve SGK ödemelerinde eksiklik durumunda, bu farkın tamamlanmasını istemektedir.  
Ev hizmetlerinde eskiden erkeklere de izin verilmekte idi. 2014 yılında alınan bir kararla  “Ciddi bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmeyecektir.” denmiştir.
 
Ayrıca yine yapılan değişiklikle ev hizmetleri çalışma izni alınırken gösterilmesi gereken brüt ücret, asgari ücretin 1.5 katı iken , Asgari ücrete indirilmiştır. Vatandaşlarımızın SGK ödemeleri azaltılarak,  kaçak yabancı personel sayısının azaltılması hedeflenmiştir. Bakanlık istatistikleri incelendiğinde bu hedefe ulaşıldığı görülmektedir.
 

Ev hizmetleri başvurularında gerekli evraklar :

 
İşveren
  • Nufus Cüzdanı Fotokopisi
  • E-Devlet şifresi
  • Bakanlığa hitaben yazılan dilekçe
  • Yaşlı ve hasta bakımında doktor raporu
  • Çocuk bakımında ise Çocuk ya da çocukların nüfus cüzdan fotokopileri
 
Yabancı Personel :
  • 1 Fotograf
  • Pasaportun ilk sayfası
  • İşveren ve yabancı personel arasında düzenlenmiş sözleşme
 
Evrakların orjinalleri posta ile gönderilirken, taranmış halleri de Yabancıların Çalışma İzinleri sistemine yüklenmektedir. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde ek belgeler de istenmektedir.
 
Çalışma izni konusunda kesin sonuçlar almak ve problem yaşamamak için uzmanlarımızla iletişime geçiniz.