Oturma Izni | E-ikamet | Ikamet İzni

 

Oturma izni,  Yabancıların Ikamet İşlemleri

Oturma izni ; Türkiyede ikamet etmek isteyen, belli nedenlerle Türkiye’ye yerleşme amacı ile gelen yabancılar ülkelerarası belirlenmiş olan pasaport kalış sürelerinin bitiminden once yabancı ikamet iznine başvurmak zorundadır. 

İçişleri bakanlığının hazırlamış olduğu 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kanuna gore ikamet izinleri çeşitlendirilmiş ve aşağıdaki temel maddelerle belirlenmiştir.

1) Kısa dönem ikamet izni

2) Aile ikamet izni

3) Öğrenci ikamet izni

4) Uzun dönem ikamet izni

5) İnsani ikamet izni

6) İnsan ticareti mağduru ikamet izni

Oturma izinleri illerde ve ilçelerde kurulmuş olan valiliklere bağlı göç idaresi müdürlüklerinden alınabileceği gibi, vatandaşı olunan ülke veya oturma veya çalışma izni bulunan ülkelerdeki Türk konsolosluklarından al?nabilir. ( Örnek; Rusyada çalışma izni ile çalışan bir Tayland vatandaşı Türkiyeden oturma izni almak için bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Türk Konsolosluğuna başvuruda bulunabilir.)

Yurtiçin oturma izinleri içişleri bakanlığına bağlı Göç idaresi genel müdürlü?ü tarafından verilmekte ve başvuruda beyan edilen adrese posta yolu ile gönderilmektedir. Bu noktada verilen adresin geçerli ve düzgün bir formatta olması çok önemlidir. Ayr?ca 6458 nolu kanunla çalışma izinleri de oturma izni sayılması ve çalışma izni alan yabancıların yeniden ikamet tezkeresine başvurması gerekliliği ortadan kaldırılmıştır.

Son düzenlemelerle  birlikte oturma izni almak isteyen yabancılardan Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları istenmektedir. Sözü geçen sigorta  özel sigorta şirketlerinden yaptırılmaktadır ve şartları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir. Yaşa ve cinsiyete göre farklı bir fiyat skalasına sahiptir. Detaylar için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Oturma izni alabilmek için ;

Ülkemizde kalmak için mantıklı bir nedene sahip olmak.
Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi geçerli olmak.
Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak.
İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak.
Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.
Türkiye’de kalacağı sure içerisinde geçimini sağlayabilecek gelir ispat edebilmek.
Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirebilen yabancılar ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

Belirtilen işlemlerle ilgili olarak uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar : www.goc.gov.tr