SPA İŞLETMELERİNİN YABANCI PERSONEL PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Turizm istatistiklerine göre Antalya gerek Türkiye’nin gerekse Orta doğunun en yoğun turizm merkezidir. Geçen sene istatistiklerine göre 12 milyon yabancı turistin Antalya’yı ziyaret ettiği görülmektedir.

Şehrimizde 1000 in üzerinde 4 ve 5 yıldızlı turizm işletme belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. Turizm sektörünün  geldiği son noktada, Spa ve termal turizm bu tesislerin satış ve pazarlamasında önemli bir yer tutmakta ve turistlerin tesis seçimlerinde belirleyici unsur teşkil etmektedir.

Spa ve termal turizm konusundaki dönemsel ve tam zamanlı istihdam toplamı 30.000 ila 50.000 kişi arasındadır.

Spa ve termal tesisler, kimi zaman konaklama işletmelerinin kendi bünyesinde işletilmekte, kimi zaman ise dışardan kiralama yöntemi ile profesyonel şirketlere verilmektedir. Konaklama işletmelerinin personel sayıları zaten fazla olduğu için yabancı personel istihdamındaki 5’e 1 kuralı, bu işletmelere ek bir külfet getirmemektedir. Diğer taraftan sezonluk kiraları 100.000 Euro – 1.000.000 Euro arasındaki rakamlarla ifade edilen SPA ve termal tesisleri, işleten şirketlerin personel sayıları sınırlı kalmakta ve yabancı personel istihdamı konusundaki bakanlık kriterleri sektörde sıkıntılara yol açmaktadır. Yabancı personel istihdamı,  SPA işletmelerinin müşteri memnuniyetini yükseltebilmeleri ve Yunanistan, ispanya, Tayland ve Avrupa’daki turizm merkezleri ile rekabet edebilmeleri için en temel etkenlerden biridir.

Sektörün temel sıkıntı ve problemleri aşağıda sıralanmıştır:

1.     Spa ve termal tesislerde istihdam edilebilecek personel sayısının sınırlı oluşu ( Spa’nın metrekaresi, yetişmiş personel sıkıntıları )

2.     Kültürümüz gereği bayanların SPA ve termal tesislerde çalışmaya rağbet etmemesi.

3.     Çalışma şartlarının Turizmin diğer bölümlerine göre ağır oluşu

4.     Yabancı dil konusunda yaşanan yetersizlikler

5.     Yabancı Personel temini konusundaki çalışma bakanlığı kriterleri

6.     Yabancı personel çalışma izni başvuruları süreci ve bu süreçteki istihdam sıkıntıları.

Çözüm önerileri :

1.     Son üç yılın Türk istihdam ortalamaları alınıp, 15 Türk personelin üzerinde olan firmalarda yabancı personel sınırlamasının kaldırılması. ( Son üç yıl ortalama istihdam verilerine bakılacak olduğu için iyi niyetin suiistimali gibi bir durum söz konusu olamayacaktır.)

2.     Yıllık ciroları 1 milyon TL’nin üzerinde olan Spa İşletmelerine sınırsız yabancı istihdamı hakkı.

3.     Yabancı Personel istihdamı ile ilgili istihdam kriterlerinin sezonun yoğun olduğu haziran, temmuz, ağustos aylarında çalışma bakanlığına rapor olarak sunulması.

4.     Türk istihdamı kuralının 5’e 1 kuralı yerine 2’ye 1 şeklinde uygulanması.

5.     “Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.”   (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108)  kuralının SPA işletmeleri için de uygulanması.

Yabancı Personel temini ile ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar :