Turkuaz Kart ve yeni dönem çalışma izinleri

Ülkemiz çalışma ve oturma izinleri konusunda dünya standartlarında bir yapıya imza attı. Birçok ülkede çeşitli ölçekler gözönüne alınarak kullanılmakta  derecelendirme sistem ülkemizde de  Turkuaz Kart adı  ile kullanılmaya başlandı.

Yabancıların eğitim geçmişleri, kariyerleri, bildikleri diller, görev aldıkları projeler, meslekleri, bilimsel, sanatsal veya spor alanlarındaki başarıları, istihdama ve milli ekonomiye sağlayabilecekleri faydalar, sahip oldukları sermaye gibi çeşitli ölçütler ışığında derecelendirme yapabilecek yeni bir sistem oluşturuldu. Gerek akademik, gerek teknolojik anlamda başarılı yabancıların ülkemizde daha rahat çalışabilmeleri, ülke ekonomisine faydalı olabilmeleri açısından Turkuaz Kart çok faydalı ve hatta geç kalınmış bir sistemdir.

Sistem henüz kurulum aşamasında olduğu için herkesin aklında çok fazla soru var. Yönetmelik 17 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

İlk 3 yıl için geçici statüde verilecek olan kart, yabancıdan istenecek bilgi ve belgeler ışığında iptal edilecek ya da süresiz hale getirilecek. Turkuaz kart sahiplerinin eş ve çocukları da Turkuaz kartın sağladığı ayrıcalıklardan faydalanacak ve oturma izni alabilecekler.  Ayrıca Turkuaz kart sahiplerinin çalışma izni almasına gerek kalmayacak.

Üç yılın dolmasına altı ay (180 gün)  kala süresiz kart başvuruları yapılmaya başlanır ve üç yıllık süre bitmeden süresiz Turkuaz Kart başvurusu yapılması elzemdir. Aksi halde başvuruların reddedilmesi sözkonusu olacaktır.

Turkuaz kart başvuruları yine çalışma izinlerinde olduğu gibi Dış temsilciliklerimizden ve oturma izni bulunan yabancılar için Yurt içinden çalışma bakanlığının sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

İstenecek belgeler konusunda kabaca :

  • Pasaport
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak uygunluk yazısı
  • Diplomalar
  • Uluslararası şirketlerle yapılmış sözleşmeler ( Kişinin mesleki deneyimini göstermesi açısından)
  • Sermaye sahipleri için sahip oldukları sermaye miktarı ve iş planları
  • Bilimadamları için sahip olunan bilimsel yayınlar, patentler, makaleler, diplomalar, sertifikalar
  • Türk kültürü ve Türkiye’nin tanıtımı konusunda faaliyet gösteren, kültürümüzü yaymaya çalışan yabancıların faaliyetleri ile ilgili belge ve bilgiler

gibi evraklar istenecektir.

Turkuaz karta ülkemizde eğitim görmekte olan yabanci ögrenciler de başvuralabilecekler. Bu konudaki çalışmalar da T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından devam ettirilmektedir. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yönergeler yakın bir zamanda gün yüzüne çıkacaktır.

Turkuaz kart sistemi çok yeni olduğu için henüz yeni şekillenmektedir. Bizler de detayları öğrendikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağız.  Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

 

Kaynak:

CSGB