Yabancı Şirket Kuruluşları

yabancı uyruklu şirket

Yabancı Şirket  (Kuruluş ve Ortaklık Esasları)

Yabancı şirket kuruluşları konusunda; 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve kanunlar tarafından aksi öngörülmediği sürece , Yabancı yatırımcılarca Türkiye’de doğrudan yatırım yapılması serbesttir. Kanuna göre, Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla aynı muameleye tabidirler. Ayrıca Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türkler de kanunun uygulanması bakımından yabancı sayılırlar. Yabancı Sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşları, yabancı uyruklu şirketin taleplerine, Türkiye’de uygulanan kanunlara ve etik kurallara göre belirlenmektedir.

Buna göre K&S Danışmanlık olarak Yabancı uyruklu şirketin Türkiye yasalarına göre haklarını ve sorumlulukları, gibi hususlarda bilgilendirmelerde bulunmaktayız. Ticaret kanunundaki değişiklikler, yabancı yatırımlarla ilgili kanundaki değişiklikleri takip etmekte ve müşterilerimizi bu yönde bilgilendirmekteyiz.

Ayrıca;

  • Yabancı Sermayeli Anonim Şirket Kuruluşu
  • Yabancı Sermayeli Limited Şirket Kuruluşu
  • Yabancı Sermayeli Kollektif Şirket Kuruluşu
  • Hisse devri ile Yabancı Ortaklık
  • Yabancılar için şahıs işletmesi açılışları
  • Yabancı Sermayeye ilişkin işlemler
  • Yabancı Uyruklu Şirket Sube Açılışı
  • Yabancı Uyruklu Şirket İrtibat Bürosu Açılışı
  • Kamu yararına yapılan işlerdeki konsorsiyumların çalışma izni işlemleri
  • Yabancı uyruklu şirket kapanışları, işe ara vermeler

ve yine yabancı uyruklu şirketlerin oda kaydı ve gerekli diğer işlemleri gibi  konularda uzmanlarımız sizlere en doğru ve güncel bilgilerle danışmanlık etmektedirler.

Şirket kuruluşlarında ve sermaye paylarında nominal ve yüzde oranlarında yapılabilecek yanlışlıklar, sonraki dönemde yabancı ortakların bu işletmeler üzerinden  çalışma izni almak istemeleri halinde ciddi problemlere neden olmakta ve düzeltilmesi de oldukça uzun zaman almaktadır( Yeniden hisse devri, hisse değerlemesi, Ortaklar kurulu kararı, ticaret sicil gazetesi yayını vb.).

Doğrudan yabancı yatırımlarda kilit personele, şirket ve şube müdürlerine,  kamu yararı gözetilen projelerde çalışacak olan yabancı uzman personellere çalışma izni alınması da yine uzmanlık gerektiren bir süreçtir.

Belirtilen nedenlerle yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında mutlak ve mutlak çalışma izinleri konusunda bilgi sahibi veya bu konuda danışmanlık yapan firmalarla iletişime geçilip bilgi alınmalıdır. Firmamız da bu konudaki 5 yıllık tecrübesi ile sizi olması gerektiği şekilde bilgilendirip, yönlendirecektir.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçiniz.

Kaynak : Invest Turkey